Mensen die een mentor hebben, hebben meer invloed op hun loopbaan. Ze worden uitgedaagd, hun impact groeit, leren hun persoonlijke veiligheid te waarborgen en kunnen altijd bij iemand terecht. Op het welzijnsvlak voelen zij zich beter, zijn zelfredzamer en bewust van hun eigen plussen en minnen. Dit helpt hen invulling te geven aan de eigen verlangens.

Heb je het gevoel dat je hulp nodig hebt bij jouw eigen groei dan is raad en advies, van een vertrouwd persoon, een mentor met relevante (levens)ervaring, vaak zinvol.

Raad en daad

Salud Business Coaching deelt graag en vaak de eigen ervaringen en helpt in raad en daad. Neem contact op!

Eric van Berkel

Contact

Mentoring geschiedt in drie fasen:

Fase 1
Intakegesprek

Hierin wordt het verlangen en de wijze van gespreksvoering besproken.

Fase 2
Sessies

Hier zal de cliënt leidend in zijn voor wat betreft het onderwerp. De sessie zal zich kenmerken door, met behulp van vragen, zelf het zicht op het hoe te verkrijgen. Dit kan liggen op het vlak van carrièregerichte ondersteuning en/of persoonlijk begeleiding. Ook wordt toegang tot het netwerk van Salud Business Coaching verleend. Deze sessies kunnen variëren in aantal en frequentie.

Fase 3
Contact

Het contact zal er, indien gewenst, altijd zijn. Dit kan zowel op initiatief van de cliënt alsook vanuit Salud Business Coaching plaatsvinden.