Een managementteam is meer dan een groep mensen die werkzaam zijn op een afdeling. Een managementteam heeft een doel en dankzij ieders inbreng kan dit doel succesvol behaald worden.

Een succesvol managementteam is divers van samenstelling en maakt gebruik van alle aanwezige kwaliteiten. Die kwaliteiten liggen op het gebied van de inhoud, maar ook op het gebied van ieders achtergrond, samenwerking, houding en gedrag.

Soms is het gezamenlijke doel, het succes, onduidelijk geworden en verloopt de samenwerking stroef. De valkuil is dat iedereen haar of zijn eigen taak uitvoert zonder het grotere geheel in het oog te houden. Dit kan zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau gebeuren.

Salud Business Coaching helpt de aanwezige kwaliteiten te(her)ontdekken en te richten op het beoogde effect. Zo ontstaat effectieve en plezierige samenwerking.

Nieuwsgierig?
Neem dan contact op!

Begeleiding van directie geschiedt in vijf fasen: